Jul 12, 2014

MUST-SEE FASHION EXHIBITIONS THIS SUMMER

Wakacje to nie powód, aby rezygnować z dokształcania się. Tego lata, najważniejsze muzea świata na pewno nie pozwolą Wam leniuchować! 

1. DRIES VAN NOTEN INSPIRATIONS, PARYŻ
W stolicy haute couture oglądać można wystawę belgijskiego kreatora mody, Driesa Van Notena. Najbardziej znany przedstawiciel antwerpskiej szóstki specjalnie na potrzeby paryskiej wystawy spojrzał w przeszłość i wgłąb siebie. To wszystko by przypomnieć sobie i zebrać w całość to, co inspirowało go do stworzenia danych projektów. Słynne projekty Van Notena wystawione w muzeum otaczają więc geometryczne wariacje Victora Vasarely'ego czy ekspresjonistyczne obrazy Keesa van Dongena. Co więcej, projektant wykreował swój własny gabinet osobliwości. Motyle, Bollywood, punk, mundury, lata 50., orient...to tylko część tego, co w poprzednich latach inspirowało Belga  i co zostało pokazane w Les Arts Decoratifs. Jeśli już wiecie, że nie zdołacie dotrzeć do Paryża przed końcem wystawy to...nic straconego! Ja już za niecałe dwa tygodnie będę miała okazję przyjrzeć się projektom van Notena, więc będziecie mogli przeczytać o wystawie i zobaczyć ją wirtualnie na Fashion from Art!
do 2 listopada 2014, Musée des Arts Decoratifs, więcej 

2. THE FASHION WORLD OF JEAN PAUL GAULTIER FROM THE SIDEWALK TO THE CATWALK, LONDYN
Barbican Art Gallery oferuje wystawę przekrojową tytułowego projektanta w pełnym tego słowa znaczeniu. Słynny gorset ze stożkowym stanikiem, którym szokowała Madonna w czasie trasy koncertowej ,,Blonde Ambition'', sceniczne stroje Dity Von Teese czy projekty znane z filmów Pedro Almodóvara... Londyńska ekspozycja to ponad sto sześćdziesiąt kreacji, zarówno haute couture, jak i pret-a-porter, mnóstwo szkiców oraz dziesiątki zdjęć, na których projekty Francuza uwiecznili tacy wybitni artyści, jak David LaChapelle, Miles Aldridge czy Andy Warhol. Podobno wystawa oddaje charakter projektów i samego Gaultiera, a co za tym idzie nie sposób się na niej nudzić. Manekiny nie stoją bezczynnie, a poruszają się po wybiegu, a nawet dowcipkują! Jean Paul Gaultier nie zgodziłby się na coś nudnego i przewidywalnego: ,,Nie chciałem retrospektywnej ekspozycji, bo dla mnie obecność w muzeum to jak pogrzeb. A ja jeszcze żyję!''.
do 25 sierpnia, Barbican Art Gallery, więcej

3. ELEGANCJA FRANCJA. Z HISTORII HAUTE COUTURE, ŁÓDŹ
Co, jak i dlaczego warto? No cóż, najlepiej (jaka skromność!) na te pytania odpowie Wam moja relacja z tej wystawy: link
do 31 sierpnia 2014, Centralne Muzeum Włókiennictwa, więcej

4. BIRDS OF PARADISE, ANTWERPIA
Cristóbal Balenciaga, Alexander McQueen, Thierry Mugler, Christian Dior, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent czy Ann Demeulemeester - oto przykłady projektantów, których wybrane kreacje wpisały się w motyw przewodni antwerpskiej wystawy. Rajskie ptaki to historia mody ukryta za...piórami. Za pomocą piór bażancich, strusich czy marabucich w Belle Époque damy podkreślały swój status materialny czy elegancję, a w latach 20. kochały je flapperki. Jedna z najsłynniejszych kreacji Marleny Dietrich ozdobiona była właśnie piórami, a tego typu upiększenia wykorzystywała w swoich projektach sama Coco Chanel.
Twórcy wystawy chcieli pokazać, jak różnorodny charakter pióra mogą nadać ozdobionym przez nie strojom. Ich zdaniem, wszystko to zostało doskonale wyeksponowane: elegancja, luksus i dobrobyt, kobiecość, wyrafinowanie, czy też mroczna strona kobiecej natury.
do 24 sierpnia 2014, Mode Museum, więcej

5. CHARLES JAMES: BEYOND FASHION, NOWY JORK

Ta właśnie ta wystawa była tematem tegorocznej Gali Met (czytaj więcej). Została ona poświęcona niesamowicie utalentowanemu angielsko-amerykańskiemu projektantowi, Charlesowi Jamesowi. Urodzony w 1906 roku krawiec był znany z portfelowych spodni, peleryn z mnóstwem zakładek czy pufek. Wystarczy zobaczyć jego najsłynniejsze sukienki - Four-Leaf Clover, Butterfly, Tree, Swan albo Diamon - żeby poznać styl tego projektanta. Na szczęście, właśnie między innymi te projekty zostały zaprezentowane na wystawie. Oczywiście, znalazło się na niej również wiele innych kreacji. Ponadto, zostały uzupełnione kultowymi zdjęciami modelek noszących stroje Jamesa.
do 10 sierpnia 2014, Metropolitan Museum of Modern Art, więcej

...

Vacation is not a reason to waive education. This summer, world's most important museums won't let you laze for sure!

1. DRIES VAN NOTEN INSPIRATIONS, PARIS
In the capital of haute couture you can visit the exhibition sacred to Belgian fashion creator, Dries Van Noten. The most known representant of Antwerp Six for the sake of the exhibition looked back and into himself. All that to remind himself and garner all the thigs that inspired him to design his previous collections. Van Noten's famous designs are surrounded by Victora Vasarely's geometric abstractions or expressionist paintings by Kees van Dongen. What's more, the designer created his own cabinet of curiosity. Butterflies, Bollywood, punk, army uniforms, the 50's, the Orient...these are only a part of all the things which inspired the Belgian and what is displayed in Les Arts Decoratifs. If you already know that you won't be able to get to Paris by the time the exhibit finishes...don't worry! In less than two weeks I'll have the occasion to see it and so do you, on Fashion from Art of course.
till September 2, 2014,  Musée des Arts Decoratifs, more

2. THE FASHION WORLD OF JEAN PAUL GAULTIER FROM THE SIDEWALK TO THE CATWALK, LONDON
Barbican Art Gallery offers Jean Paul Gaultier's cross-sectional exhibition. The famous bustier with tapered bra which was worn by Madonna during her ''Blonde Ambition'' concert tour, stage outfits of Dita Von Teese or designs known from Pedro Almodóvar's movies...London exhibition accumulate more than one hundred sixty haute couture and ready-to-wear garments, plenty of sketches and a lot of photos with Gaultier's designs photographed by David LaChapelle, Miles Aldrige or Andy Warhol. Reportedly, the exposition render the nature of designs and Gaultier himself and it's impossible to get bored. Dummies don't stand inertly but move on the catwalk and quip! The designer won't accept anything boring or predictable: ''I didn't want a retrospective esposition, because for me the presence in the museum is like a funeral. And I'm alive yet!
till August 25, 2014,  Barbican Art Gallery, more

3. ELEGANCJA FRANCJA. Z HISTORII HAUTE COUTURE, ŁÓDŹ
What, how and why is it worth-seeing? Well, the best answer is my piece on this exposition which you can read HERE.

4. BIRDS OF PARADISE, ANTWERPIA
Cristóbal Balenciaga, Alexander McQueen, Thierry Mugler, Christian Dior, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent czy Ann Demeulemeester - here are a few exemples of designers
whose garments are connected with the theme of the exhibition. The Birds of Paradise shows the history of fashion hidden by...plumage. With ostrich, pheasant and marabou feathers women at Belle Époque highlighted their elegance or wealth. In the 20's they were loved by flappers. One of Marlene Dietrich's more famous dresses was decorated by feathers. This type of decorations were used in designs by Coco Chanel. The exposition's authors wanted to show, how diverse character may the plumage add to the garments. In their opinion, all of that was perfectly showcased: elegance, luxury and wealth, feminity or even the dark side of woman's nature.  
till August 24, 2014, Mode Museum, more 

5. CHARLES JAMES: BEYOND FASHION, NEW YORK
This is the exposition which was a theme of this year Met Gala (read more). It was sacred to incredibly talented Anglo-American designer, Charles James. Born in 1906, he was known for wrap-over trousers, ribbon capes, figure-eight skirts or poufs. Enough to see his most famous dresses like Four-Leaf Clover, Butterfly, Tree, Swan or Diamond to feel his style. Fortunately, these well-known designs are showcased on the exposition. There are far more garments on the display, of course. Additionaly, James's designs are fortified with photographs of models wearing them.
till 10 August, 2014, Metropolitan Museum of Modern Art, more 
READ MORE:FASHION FROM ART | SOCIAL MEDIA
Like, follow, hype...:

No comments:

Post a Comment

Tell me what you think. Can't wait to read your comment.