Aug 14, 2014

LAUREN BACALL: THE MEMOIR OF A HOLLYWOOD ICON

Dwa dni temu zmarła Lauren Bacall ikona kina i gwiazda złotej ery Hollywood. Jak najlepiej uhonorować aktorkę? Niewątpliwie przypominając filmy z jej udziałem, a tych Bacall zostawiła po sobie niemało. Obrazy z tą artystką w roli głównej to kapitalne  aktorstwo, zarówno jej samej, jak i duetu Bacall-Bogart. To przede wszystkim klasyki kina, pełne nie ckliwych historii miłosnych i zagubionych kobiet, a dreszczyku, emocji i niepokoju. Dla nas to także stylowe powroty do przeszłości, wzruszenia na widok uczuć rozkwitających między bohaterami zupełnie przypadkiem i nostalgiczne westchnienia.  
Rok 1944 był dla Lauren Bacall przełomowy - w październiku odbyła się światowa premiera ,,Mieć i nie mieć'', pierwszego filmu z jej udziałem. Akcja obrazu Howarda Hawksa, który powstał na podstawie powieści Ernesta Hemingwaya, rozgrywa się na okupowanej przez Niemców Martynice. Głównym bohaterem jest Amerykanin Harry Morgan, który przybywa na wyspę, by pomóc francuskim bojownikom ruchu oporu. Bacall zagrała Marie Browning, intrygującą kobietę, która wprowadza przybysza w tajniki sztuki konspiracyjnej. To właśnie na planie tej produkcji artystka poznała Humphreya Bogarta i zawróciła mu w głowie. Kochany przez kobiety na całym świecie aktor został jej mężem i choć po dwunastu latach ich małżeństwo się rozpadło, Bacall pozostała podobno miłością jego życia. Kiedy się poznali, aktor był żonaty, więc nikogo nie zdziwi chyba fakt, że wieści o ich romansie bardzo zainteresowały opinię publiczną. Skutkiem tego było rozwinięcie roli Marie, która początkowo wcale nie miała być aż tak istotna. 
Drugi wspólny film duetu Bacall-Bogart to ,,Wielki sen'', znowu w reżyserii Howarda Hawksa. Jego premiera odbyła się w 1946 roku, czyli już rok po ślubie słynnej aktorskiej pary. Tym razem jednak, jedynie Bogart zagrał jedną z najważniejszych ról. Wcielił się w postać Philipa Marlowe'a, prywatnego detektywa, który został wynajęty, by chronić córkę pewnego bogacza. Niepostrzeżenie, sam staje się ofiarą zagadkowej i niezwykle skomplikowanej intrygi. Obraz jest adaptacją pierwszej powieści uznanego amerykańskiego pisarza crime fiction, Raymonda Chandlera. 
Po roku małżeństwo znów mogło oglądać w kinie wspólnie nakręcony film. ,,Mroczne przejście'' w reżyserii Delmera Davesa to produkcja będąca klasykiem gatunku noir. Opowiada o Vincencie Parry'm, mężczyźnie niesłusznie oskarżonym o zamordowanie żony. Po skazaniu, ucieka z więzienia, by odnaleźć prawdziwego zabójcę. Na drodze zatrzymuje go tajemnicza Irene Jansen, która wie o nim zaskakująco dużo, choć on sam w ogóle jej nie zna.
Kolejny film, który ukradli Bacall i Bogart, a zarazem kolejny klasyk filmu noir to ,,Key Largo'' z 1948 roku. Akcja produkcji wyreżyserowanej przez Johna Hustona rozgrywa się na Florydzie, w oczekiwaniu na przyjście huraganu. I tego dosłownego, i symbolicznego. 
Ulubiona para złotej ery Hollywood spotyka się na planie w rolach Franka McClouda i Nory Temple. On przybywa do tytułowego Key Largo, by złożyć hold poległemu podczas II Wojny  Światowej przyjacielowi. Ona pomaga prowadzić hotel, w którym on się zatrzymuje. Wszystkie filmy z Lauren Bacall pełne są zachwycających stylizacji, ale to właśnie espadryle, które aktorka nosi w ,,Key Largo'' przeszły do historii mody. 
Amerykańska aktorka nie zawahała się także przyjąć roli w komedii romantycznej. Razem z Marilyn Monroe oraz Betty Grable zagrała w słynnej produkcji ,,Jak poślubić milionera''. W filmie Jeana Negulesco została jedną z trzech modelek poszukujących kandydatów na mężów, oczywiście milionerów. Chociaż to typowe hollywoodzkie romansidło, Bacall pozostaje sobą i wyraźnie różni się od ekranowych koleżanek. Ciekawostka? W pewnym momencie bohaterka Bacall, Schatze Page, zdradza, że szaleje na punkcie Charliego Allnuta, postać z filmu ,,Afrykańska królowa''. Aktorem, który go zagrał był...Humphrey Bogart! 
W filmie ,,Żona modna'' Vincente Minnelli'ego aktorka pojawiła się u boku innego hollywoodzkiego amanta, Gregory'ego Pecka. Zagrali dwoje zupełnie różnych od siebie ludzi, którzy pod wpływem namiętnego uczucia rychło się pobierają. Odmienność upodobań, charakterów i priorytetów daje o sobie znać równie szybko i okazuje się, że życie małżeńskie Marilli i Mike'a wcale nie jest takie, jak sobie to wyobrażali.

english version below


READ MORE:
 TO HAVE OR HAVE NOT
 DARK PASSAGE
 THE BIG SLEEP
 KEY LARGO
 HOW TO MARRY A MILIONAIRE
DESIGNING WOMAN

Two days ago, Lauren Bacall, an icon and a star of Hollywood's golden era, passed away. What is the best way to mark an actress? By reminding movies which she stared in, of course, and there are quite a few. Films with this artist in the leading role mean brilliant acting, both of the actress herself and the duo Bacall-Bogart. They are movie classics, not full of syrupy love stories and misguided woman, but thrill, emotions and fear. For us, these productions are also stylish flashbacks, agitations about characters' love and nostalgic sighs.
The 1944 was for Lauren Bacall a groundbreaking year - in October there was an international premiere of ''To Have and Have Not'', her first movie. The action of Howard Hawk's production, which is an adaptation of Ernest Hemingway's novel, takes place on occupied by Germans Martynique. The main character is Harry Morgan, an American who comes to the island to help French fighters from the Resistance. Bacall acted as Marie Browning, and intriguing woman who telegraphs him the secrets of the plotting. On the set, the artist met Humphrey Bogart and totally tuned his head. Loved by woman all over the world actor became her husband and, although they got divorced after twelve years, Bacall stayed the love of his life. When they met, he has been married, so it shouldn't shock anyone that their affair seemed very interesting end entertaining to the public eye. That made the director extend the part of Marie, which wasn't supposed to be that important at the begining.
 The duo's second movie is ,,The Big Sleep'', again directed by Howard Hawks.  Its premiere took place in 1946, one year after the marriage of the popular couple. This time however, only Bogart acted one of the most important parts in the film. He personated Philip Marlowe, a private detective, who was hired by a money bug to protect his daughter. Imperceptibly, he becames a victim of a misterious and incredibly complicated intrigue. The production is a movie adaptation of Roaymond Chandler's, a great american crime fiction writer's first novel.
After a year, the marriage could watch in multiplexes another together made movie. ,,Dark Passage'' directed by Delmer Daves is a production which is a classic of film noir. It's a story of Vincent Parry, a man unfairly accused of murdering his wife. After being sentenced to imprisonment, he escapes from the jail to find the true murderer. On the road, he is hold back by a misterious Irene Jansen, who know surprisingly much about him, though they've never met.  
Another production stolen by Bacall and Bogart and next film noir classic at the same time is ,,Key Largo'' from 1948. The action of John Huston's movie is placed on Florida, in a holding pattern waithing for a hurricane. The favourite couple of Hollywood's golden era meets on the set playing parts of Frank McCloud and Nora Temple. He comes to Key Largo to pay homage to a firend who died during World War II. She helps to run a family bussiness, a hotel in which he stayes. All of the movies with Lauren Bacall in the cast are full of fabulous looks, but just espadrilles which she wears in ,,Key Largo'' are a part of history of fashion.
American actress hasn't hesitated to take a part in a romantic comedy either. With Marilyn Monroe and Betty Grable she played in a famous production titled ,,How to Marry a Millionaire''. In Jean Negulesco's movie she personated one of three models looking for husbands, millionaires, of course. Although it's a typical Hollywood romantic comedy, Bacall remains herself and palpably differs from her filmic BFFs. Something interesting? Somewhere along the line, her character, Schatze Page, admits that she's crazy about Charlie Allnut, a handsome man from ,,The African Queen''. The actor, who played this part was...Humphrey Bogart!
In the production ,,Designing Woman'' of Vincente Minnelli, Bacall acted with another Hollywood beau, Gregory Peck. They played roles of dwo totally different people who fall for each other and get married very fast. The otherness of taste, natures and priorities makes its presense felt equally fast and it turns out that Marilla's and Mike's life doesn't look like they have dreamt.


FASHION FROM ART | SOCIAL MEDIA 
Like, follow, hype...: 

No comments:

Post a Comment

Tell me what you think. Can't wait to read your comment.